^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Gerb. tėveliai ir rėmėjai!

Nuoširdžiai dėkojame Jums už suteikiamą moralinę ir materialinę paramą. Būsime dėkingi, jeigu apsispręsite ir šiemet mokyklai skirsite iki 2 procentų savo jau sumokėto pajamų mokesčio. Ši parama padeda gerinti mokinių ugdymo ir ugdymosi sąlygas.
Mokyklos rekvizitai: Kodas 190109096 Pavadinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla Adresas A. Ryliškio g. 14, LT- 65487 Senosios Varėnos k., Varėnos r.

Naujienos

Dieninė vasaros poilsio stovykla „Grybaiciai“

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje 2016 m. birželio 1-10 dienomis vyko 1-5 klasių mokinių dieninė vasaros poilsio stovykla ,,GRYBAICIAI“. Stovyklautojai aktyviai dalyvavo sporto renginiuose, išreiškė savo kūrybiškumą piešinių konkursuose. Stovyklos metu buvo organizuojamos  dienos išvykos, ekskursijos.

View the embedded image gallery online at:
https://ryliskio.varena.lm.lt/#sigFreeIdb75b7a2a29

Mokslo metų užbaigimo šventė

Birželio 3 d. mokslo metai baigėsi ir 6-10 klasių mokiniams.

Su daina šventę pradėjo 9 klasės mokiniai. Renginį vedė Nojus Averka ir Samanta Rapšytė. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Gintautas Bendorius. 10 klasės mokiniams buvo įteikti pagrindinio išsilavinimo, o 8 klasės mokiniams – pagrindinio ugdymo I pakopos pažymėjimai. Visų dešimtokų vardu padėkos žodį darė 10 klasės mokinė Indrė Sadauskaitė.

Dauguma mokinių per mokslo metus dalyvavo olimpiadose, varžybose, įvairiuose konkursuose, už kuriuos gavo nemažai diplomų, padėkų bei atminimo dovanėlių.

Nemaža dalis mokinių buvo apdovanota padėkomis už puikų, labai gerą ir gerą mokymąsi bei puikų, labai gerą ir gerą pamokų lankomumą.

Visi vieni kitiems palinkėjome įsimintinų vasaros atostogų ir susitikti rudenį.

View the embedded image gallery online at:
https://ryliskio.varena.lm.lt/#sigFreeId3e7e862f56

Išvyka į Vilnių

Vyresniųjų klasių mokiniai taip pat neliko nuskriausti. Jie už skatinimo taškus buvo apdovanoti kelione į Vilnių, į kurią vyko birželio 2 d.

Indrė: „Kelionė į Vilnių neprailgo, nes visi mokiniai norėjo kuo greičiau atsidurti lazerių poligone. Atvykus, mokiniai buvo suskirstyti į keturias komandas (po 4 mokinius). Kadangi tai buvo labai įtraukiantis, reikalaujantis loginio mąstymo žaidimas, laikas greit prabėgo. Mokiniai buvo labai patenkinti, dėkingi ir laukia kitos kelionės už skatinimo taškus.“

Aistė: „Išvyka į Vilnių buvo tikrai įdomi. Kol radome įėjimą teko apibėgti beveik visą pastatą. Mūsų pasitikti išėjo mergina, kuri po to mums išaiškino taisykles. Kelionė buvo tikrai įdomi, nes buvo daug garsų, juoko. Norėtųsi dar kartą ten nuvykti.“

View the embedded image gallery online at:
https://ryliskio.varena.lm.lt/#sigFreeId2e1c9c74c6

Mokslo metų užbaigimo šventė

Gegužės 31 d. baigėsi mokslo metai 1-5 klasių mokiniams.

Šventė prasidėjo daina, kurią atliko penktokai. Sveikinimo žodį tarė ir pradinio išsilavinimo pažymėjimus įteikė mokyklos direktorius Gintautas Bendorius. Taip pat mokiniai buvo apdovanoti padėkomis už puikų, labai gerą ir gerą mokymąsi bei puikų, labai gerą ir gerą lankomumą. Šventės pabaigoje visi mokiniai kartu su muzikos mokytoja Irena Naujūniene atliko keletą dainų.

Buvo linksma ir smagu. 

Mokytoja J. Skliutienė

View the embedded image gallery online at:
https://ryliskio.varena.lm.lt/#sigFreeId864e296033

Išvyka į Merkinę

Gegužės 30 d. septyniolika  1-5 klasių mokinių, kurie per mokslo metus daugiausia surinko skatinimo taškų, gavo dovaną - išvyką į Merkinę.

Aplankė keramiko Džiugo Petraičio keramikos dirbtuves, kuriose eksponuojami puodžiaus darbai, apžiūrėjo keturias keramikos krosnis ir pamatė jose išdegtus darbus, stebėjo molio žiedimo procesą. Grožėjosi Merkinės gamta iš apžvalgos bokšto bei lipo į piliakalnį.

Įspūdžių bei geros nuotaikos netrūko niekam.

 Mokytoja J. Skliutienė

View the embedded image gallery online at:
https://ryliskio.varena.lm.lt/#sigFreeIdffc955ede5

"Serbentos" šventė

Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos folkloro ansamblis "Serbenta" atšventė savo kūrybinės veiklos 15-ąjį gimtadienį. Tai vyko gegužės 20 d. Renginio pradžia vyko Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Dešimtos klasės mokinės Indrė ir Miglė pakvietė visus užsiregistruoti svečių knygoje. Užsiregistravusių buvo 79 žmonės. Už "Serbentą" mišias aukojo klebonas Pranciškus Čivilis, mišių metu giedojo ansamblis "Serbenta". Po mišių serbentiečiai gavo nuo klebono brangią dovaną - vardinius ženklelius su ansamblio vėliava, vadovė Irena Naujūnienė buvo apdovanota Mykolo arkangelo žvaigžde. Dėkojame klebonui už nuoširdų palaiminimą ir dangiškas dovanas.

Po mišių visi vyko į mokyklą, kur koncertavo dabartiniai ansamblio dalyviai (24 vaikai). Vėliau pasirodė pavieniai atlikėjai: Vytautas Baublys su vadove ir Jazukevičių šeima, Slipkauskų trio, buvo pakviesti padainuoti ir buvę ansambliečiai, Žiūrų kaimo bendruomenė, ansamblio "Piemenukai" vadovė ir solistė Raminta. Po to vadovė Irena pakvietė visus būti atlikėjais, o ne klausytojais: buvo išdalinti tekstai su dainomis ir visa salė skambėjo nuo dzūkiškų dainų. 

Buvo apdovanoti esami ir kai kurie buvę ansamblio dalyviai ir muzikantai, net 20 padėkų buvo įteikta geradariams, kurie prisidėjo prie šio renginio. Po sveikinimų ir linkėjimų "Serbenta" visus pakvietė pasivaišinti. Po vaišių visi linksmai šoko skambant armonikos ir smuiko garsams. Ilgai dar netilo muzika ir dainos, buvę ansambliečiai niekaip nenorėjo išsiskirti. 

Sėkmės dabartinei ir būsimai "Serbentai".

"Serbenta"

View the embedded image gallery online at:
https://ryliskio.varena.lm.lt/#sigFreeIdd3662bf058

Sveikatingumo diena „Judu, krutu sveikas esu“

Judėjimas yra gyvybės, veiklumo ir aktyvumo požymis. Judesiai ir veiksmai tobulėja vaikui judant. Judesius skatina aplinka ir vidinė vaiko paskata – noras veikti, judėti, žaisti. Fizinis aktyvumas – visuma aktyvių judesių, kuriuos padaro raumenys ir sąnariai. Judesiai reikalingi ne tik praktiniams tikslams pasiekti, bet ir fiziniam pajėgumui, sveikatai stiprinti. Galima teigti, jog fizinis aktyvumas yra sveikatos pamatas, apimantis gerą gyvenimo  kokybę ir sergamumo mažėjimo tendenciją.

Gegužės 27 dieną Gudžių ikimokyklinė grupė su vaikučių tėveliais organizavo sveikatingumo dieną „Judu, krutu sveikas esu“. Renginį pradėjome mankšta. Vėliau sudarėme vaikučių ir tėvelių komandas. Tėveliai nenusileido vaikučiams savo vikrumu šokinėdami su šokdynėmis, žaisdami judriuosius žaidimus, išmėgindami rankų miklumą. Už aktyvų sportavimą dalyviai apdovanoti pagyrimo raštais ir knygomis. Pasidžiaugę smagiu renginiu, visi išsiskirstėme į namus.

Marytė Jarmalavičienė

View the embedded image gallery online at:
https://ryliskio.varena.lm.lt/#sigFreeIdd07e35b066
 

Šeimų sporto šventė

Gegužės 19 dieną, mūsų mokykloje vyko šeimų sporto šventė. Šventė organizuota siekiant stiprinti tarpusavio ryšius, skatinti bendruomeniškumą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Šventę pradėjo Onutė Junevičienė, kuri pasveikino visus čia susirinkusius, palinkėjo geros nuotaikos bei gero pasibuvimo.

Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorius Gintautas Bendorius. Penktos klasės mergaitės pašoko sportinį šokį. Prieš sportines varžybas kūno kultūros mokytoja Aldona Taraskevičienė pakvietė į bendrą mankštą, kurią atliko visi dalyviai. Mankšta šokio ritmu visiems pakėlė nuotaiką ir netrukus prasidėjo sportinės rungtys.

1-4 ir 5-6 klasių atstovai dalyvavo linksmosiose estafetėse, bei kvadrato varžybose.

Vyresniems dalyviams:

Krepšinis 3x3, baudų bei tritaškių mėtymas, virvės traukimas, giros kėlimas bei smiginis. Tarp 7-10 klasių mergaičių vyko tinklinio varžybos.

Šventės pabaigoje mokyklos direktorius padėkojo visiems už dalyvavimą, bei įteikė padėkos raštus.

Smagu, kad šventėje dalyvavo ir nemažai šeimos narių, visi buvo aktyvūs, vyravo gera nuotaika, tad turiningai praleidome laiką, smagiai parungtyniavome, sustiprinome bendradarbiavimo saitus.

Mokytoja Angelė Molienė

View the embedded image gallery online at:
https://ryliskio.varena.lm.lt/#sigFreeIda6d735d2c5

Susitikimas „Ežio dvare“

Visą mėnesį ruošėmės vykti į „Ežio dvarą“ poeto Martyno Vainilaičio sodybą muziejų. Poetas laikomas XX amžiaus vaikų literatūros klasiku. Parašė 36 eilėraščių ir eiliuotų pasakų knygas. Net 12 iš jų yra eiliuotos mitologinės pasakos.

Gegužės 14 dieną Vaitakarčmyje, kur yra „Ežio dvaras“, vyko respublikinis vaikų meninės kūrybos festivalis. Ruošdamiesi šiam susitikimui III‒IV ir V‒VII klasių mokiniai skaitė M. Vainilaičio eilėraščius, mitologinę poemą „Bruknelė“. Bibliotekininkė ir mokytojos Danguolė Sereičikienė, Dalia Stramkauskienė aiškino, kas yra mitologiniai veikėjai M. Vainilaičio kūryboje, kaip juos nupiešti arba sukurti poezijos ar prozos kūrinį. Darbus reikia atlikti kruopščiai ir su meile, juk poetas gimė Mergežeryje, mokėsi Mergežerio pradinėje, vėliau I Varėnos progimnazijoje. Kasdien su broliu Adolfu pėsčiomis 7 kilometrai į mokyklą (tada vadinosi I Varėna) ir atgal. Martyno klasės auklėtoja buvo mokytoja Marija Bakanavičienė, kur papasakojo apie tuos laikus.

Pasiruošimo laikas prabėgo greitai. Piešiniai nupiešti, parašyti prozos kūriniai: sakmė „Kodėl beržai balti“ (Karina Kemežaitė, III kl.) ir pasaka „Nykštukas Benas“ (Melita Zalanskaitė, IV kl.). gegužės 14 diena nors ir apniukusi, žada lietų, bet išvykstančių nuotaika gera. Juk pavasaris, žydi alyvos, obelys apsipylę žiedais, baltos tartum nuotakos, kvepia gėlės, o paukščių balsai skamba lyg puikiausias choras.

Į „Ežio dvarą“ svečiai jau susirinko, šventė prasidėjo. Mokiniai aplankė poeto memorialinį kambarį, apžiūrėjo vaikų piešinių galeriją ir medžio skulptūrų parką M. Vainilaičio kūrinių motyvais. Skulptūras sukūrė tautodailininkas Adolfas Teresius 2007 m.

Šių metų festivalis jau penktasis. Laukė puiki meninė programa ir laureatų apdovanojimas. Aktoriai Birutė Marcinkevičiūtė ir Gediminas Storpirštis skaitė poemą „Mauliukas“, vaidino vaikų kolektyvai, dainavo choras „Varpilė“ (vadovė Ramona Velžienė). Tradiciškai įteikta literatūrinė M. Vainilaičio premija profesionaliam rašytojui už mitologijos temą literatūros kūriniuose. Laureatu tapo poetas Rimvydas Stankevičius, sukūręs mitologinę poemą sakmių motyvais „Pūgos durys“. Šią poemą literatūros mokslininkas Kęstutis Urba (buvęs svečių tarpe) įvertino kaip ypatingą tarp kitų anksčiau apdovanotų kūtinių. Kas dar neskaitė, skubėkite ją perskaityti, ji to verta.

 Mūsų mokinių laukė siurprizas. VI klasės mokinė Karolina Krupenkaitė (mokytoja Danguolė Sereičikienė) tapo piešinių mitologijos tema laureate. Ji nupiešė Bruknelę, mitologinės poemos „Bruknelė“ heroję. Nuoširdžiai sveikiname laureatę ir jos mokytoją. Visi kiti šventės dalyviai apdovanoti padėkos raštais.

M. Vainilaičio kūryba skirta visiems: ir vaikams, ir suaugusiems. Poetas jautė pasaulį vaiko širdimi. Šiemet jau 10 metų, kai poeto nebėra. Jis mirė 2006 birželio 20 d., palaidotas Mergežeryje. Ateinančios kartos skaitys M. Vainilaičio eilėraščius, poemas, deklamuos, vaidins jo kūrinius.

Kitas susitikimas „Ežio dvare“ po 2 metų, 2018-aisiais...

 

 Bibliotekininkė Liuda Bakanienė 

View the embedded image gallery online at:
https://ryliskio.varena.lm.lt/#sigFreeIdfec01cfa8a

Dabar naršo

Dabar svetainėje 3 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube